Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2015 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

  1.  

Temat kontroli: 

DOC1. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF1. UMWO - raport.pdf

2.

Temat kontroli: 

DOC2. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF2. UMWO - raport.pdf

3.

Temat kontroli:

DOC3. Kontrola archiwum USC.doc 

PDF3. AP - protokół.pdf

4.

Temat kontroli:

DOC4. Kontrola pracodawcy - ZFŚS.doc
PDF4. PIP - protokół.pdf

5.

Temat kontroli:

DOC5. Kontrola w zakresie środków ochrony roślin.doc
PDF5. WIORiN - protokół.pdf

6.

Temat kontroli:

DOC6. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF6. UMWO - raport.pdf

7.

Temat kontroli:

DOC7. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.doc
*z uwagi na obszerność materiału odstąpiono od publikacji protokołu - dokument do wglądu w urzędzie

8.

Temat kontroli:

DOC8. Kontrola realizacji inwestycji.doc

*z uwagi na obszerność materiału odstąpiono od publikacji protokołu - dokument do wglądu w urzędzie

9.

Temat kontroli:

DOC9. Kontrola problemowa przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.doc

*z uwagi na obszerność materiału odstąpiono od publikacji protokołu - dokument do wglądu w urzędzie

10.

Temat kontroli:

DOC10. Kontrola sanitarna.doc
PDF10. PPIS - protokół.pdf

11.

Temat kontroli:

DOC11. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu.doc 

PDF11. AP - protokół.pdf 

12.

Temat kontroli:

DOC12. Kontrola problemowa funduszu sołeckiego i ZFŚS.doc

*z uwagi na obszerność materiału odstąpiono od publikacji protokołu - dokument do wglądu w urzędzie

13.

Temat kontroli:

DOC13. Kontrola sposobu zagospodarowania nieruchomości.doc

PDF13. ANR - protokół.pdf

14.

Temat kontroli:

DOC14. Kontrola sanitarna.doc
PDF14. PPIS - protokół.pdf

15.

Temat kontroli:

DOC15. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF15. RM - protokół.pdf

16.

Temat kontroli:

DOC16. Kontrola sanitarna.doc
PDF16. PPIS - protokół.pdf

17.

Temat kontroli:

DOC17. Wizyta monitorująca PUP.doc

PDF17. PUP - protokół.pdf

18.

Temat kontroli:

DOC18. Wizyta monitorująca PUP.doc

PDF18. PUP - protokół.pdf

19.

Temat kontroli:

DOC19. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF19. UMWO - raport.pdf

20.

Temat kontroli:

DOC20. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF20. UMWO - raport.pdf

21.

Temat kontroli:

DOC21. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF21. UMWO- raport.pdf

22.

Temat kontroli:

DOC22. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF22. UMWO - raport.pdf

 

Wersja XML