Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Tarnawy Prezesa Zarządu Spółki z o.o. HYDRO-LEW w Lewinie Brzeskim złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy

Andrzej Tarnawa

Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Biernackiej Dyrektora Biura Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 26.07.2018r.

PDFHelena Biernacka.pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Dziasek - dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy- złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 1 września 2017r.

PDFJoanna Dziasek.pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Pawlus - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy - złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 1 września 2017r.

PDFRenata Pawlus.pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Wioletty Kruk-Jaromin Kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 1 stycznia 2016r.

PDFWioletta Weronika Kruk-Jaromin.pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Demskiej Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego - złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 6 czerwca 2016r.

Wersja XML