Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Petycji

Rejestr petycji w 2020 roku

Nr petycji

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot

petycji (skan)

Podmiot rozpatrujący

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Odpowiedź na petycję (skan)

 

OR.I.152.1.2020

 

24.03.2020r.

 

Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca
i jej doradcy

1.Przyjęcia przez Radę Miejską uchwałę w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,

2. Zobowiązania Burmistrza/Przewodniczącego Rady do:

a) wykonania uchwały;

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy;

c) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół
i przedszkoli na terenie gminy;

d) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowy

PDFOR.I.152.1.2020.pdf

Burmistrz

Lewina Brzeskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej

i Ochrony Środowiska

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

PDFOR.I.152.1.2020.pdf

 

 

 

 

OR.I.152.2.2020

 

03 kwietnia

2020r.

 

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka - Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gmin poprzez:

1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy(tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;

3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tegomiejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy;

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania;

6) wydanie uchwały solidarnościowej lokalnych
w walce z Koronawirusem

w tym zakresie.

PDFOR.I.152.2.2020.pdf

Burmistrz

Lewina Brzeskiego

 

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

PDFOR.I.152.2.2020.pdf

 

 

 

OR.I.152.3.2020

 

31.05.2020r.

 

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka – Zdrój

 

 

 

 

o zmianę przepisów prawa miejscowego, poprzez:

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą się uczyć w szkole lub przebywać
w przedszkolu, a tym samym opieka została przerzucona na ich rodziców;

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

PDFOR.I.152.3.2020.pdf

 

Rada Miejska

 

 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

PDFOR.I.152.3.2020.pdf

OR.I.152.4.2020 26.06.2020r.

wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy
o petycjach

- uchylenia wyroku skazującego pozbawienia wolności Pana Adolfa Kudlińskiego

- wystąpienia z apelem do Dyrektorów szkół, przedszkoli
i innych placówek oświatowo - opiekuńczych - w sprawie nowych regulaminów dot. pracy personelu szkolnego, oraz zachowań dzieci i rodziców

PDFOR.I.152.4.2020.pdf

Burmistrz

Lewina Brzeskiego

Wydział  Oświaty i Spraw Społecznych

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
PDFOR.I.152.4.2020.pdf
 
  OR.I.152.5.2020 07.08.2020 SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

- przekazania petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych oraz zespołów szkół prywatnych miejscowo właściwych dla terenu gminy;

- petycja dot. programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat" adresowany do klas 1-3 szkół podstawowych

PDFOR.I.152.5.2020.pdf

Burmistrz

Lewina Brzeskiego

Wydział  Oświaty i Spraw Społecznych

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
PDFOR.I.152.5.2020 odp.pdf

Rejestr petycji w 2019 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1. 08.03.2019r.

Współwnioskodawca

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

 

Współwnioskodawca

Organizator konkursu

„Podwórko talentów NIVEA”

ul. Okrężna 36,

Warszawa

 

- przystąpienia gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019 oraz przekazania petycji do podległych szkół podstawowych

 

PDF1.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF1.2019.pdf
 
brak
2. 29.05.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- zebranie ofert rynkowych usług telekomunikacyjnych

oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych
w przedmiotowym obszarze;

oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie -
w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych
w tym obszarze

PDF2.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF2.2019.pdf
 
brak
3. 07.06.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

-zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

PDF3.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF3.2019.pdf
 
brak
4. 02.08.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewoda Opolski

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według:

a)      chronologii węzła komunikacyjnego np.01,0,03,04,05,06 poprzez montaż naklejki lub tabliczki z oznaczeniem;

b)      numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu;

c)       wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni powszednich, sobót, niedziel;

podaniem numeru przystanku na rozkładzie #xx

PDF4.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF4.2019.pdf
 
brak
5.

09.08.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

Ponowiona

1) dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

2) na bazie dokonanej analizy wniosek o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie

PDF5.2019.pdf

 

1) dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

2) na bazie dokonanej analizy wniosek o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych
w Urzędzie. 

PDF5.2019- ponowiona.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 

 

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF5.2019.pdf
 

 

 

 

 

 

PDF5.2019.pdf
 

 

 

brak

 

 

 

 

 

 

brak

6. 02.09.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewody Opolskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wykonywania kontroli nad realizacją  rozkładów jazdy
w szczególności:

a) odjazdów przed czasem;

b) przyjazdów przed czasem;

c) odjazdów po czasie;

d) brak zrealizowanego kursu;

w postaci obserwacji lub zagrania roli

"tajemniczego pasażera, klienta" celem lepszego udokumentowania dokumentu przewozowego.

PDF6.2019.pdf

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF6.2019.pdf
 
brak
7. 23.09.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- przekazania petycji dot.  rozpoczęcia drugiej edycji akcji „Się gra się ma” pod  hasłem „Bezpieczny Playroom” Dyrektorom Szkół Podstawowych
i Kierownikom Świetlic Wiejskich

 

PDF7.2019.pdf

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDFodp.7.2019.pdf
 
brak
8. 05.11.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewody Opolskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

1.       Obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi:

a)       regulaminu przewozowego danego organizatora;

b)       regulaminu przewozowego danego operatora;

c)       regulaminu przewozowego danego przewoźnika;

d)       taryfy opłat ulg ustawowych;

e)       taryfy opłat i ulg danego organizatora;

f)        taryfy opłat i ulg danego operatora;

g)       taryfy opłat i ulg danego przewoźnika

2.       montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia szybkiej przesiadki);

3.       montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych/ zajętych i liczby pasażerów w pojeździe.

PDF8.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodp. petycja 8.pdf
 
brak

 

 

Rejestr petycji w 2018 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1 17.08.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1

Warszawa

 - przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

- przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych( również tzw. Zespołów Szkół).

PDFPetycja OR.pdf
 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF1.2018 odp..pdf
 
brak
2 13.09.2018 Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
Warszawa

- wdrożenia w gminie – 
 rozpowszechnionego
 w Krajach rozwiniętych –  Systemu Zarządzania
 i Monitorowania Energii;

- zarchiwizowanie załączników (podanie klasy
z wykazu akt)

 

PDF2.2018.pdf
 

 

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2018.pdf
 
brak
3 20.09.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

 - przekazanie tekstu petycji  do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół)

PDF3.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF3.2018.pdf
 
brak
4 08.11.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

- dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie  procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie

zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

PDF4.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF4.2018.pdf
 
brak

 

Rejestr petycji w 2017 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

10.05.2017r.

 

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przystąpienia Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

PDF1.2017.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF1 2017.pdf brak
2 10.07.2017

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J

ul. Kłobucka 13

Warszawa

 

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

opublikowania na stronie internetowej :

- Banera dot. Konferencji „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”;

- opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim);

- archiwizację załączników

 

PDF2.2017.pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2017.pdf brak
3 12.07.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

 

Współwnioskodawca

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25

Wrocław

 

- utworzenia na stronie internetowej Gminy zakładki „Wiarygodna Firma” z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy,

- załączenia wybranego baneru

 

PDF3.2017.pdf
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodp. 3.2017.pdf brak
4 21.08.2017r. NODN Sophia z Krakowa

przekazania informacji o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

PDF4.2017.pdf

 

ie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF4.2017 odp..pdf brak
5. 08.09.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- przyjęcie przez Dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF5.2017.pdf brak

 

 


Rejestr petycji w 2016 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

11.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

wsparcie informatyczne

PDF1.2016r..pdf

Przekazano do jednostek oświatowych

PDF1.2016r.- przesłano wg właść..pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 1.2016.pdf

brak

2

18.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

utworzenie "biblioteczki samorządowca"PDF2.2016.pdf 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 2.2016.pdf 

brak

3

22.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie analizy poprawy efektywności energetycznej

PDF3.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFodpowiedż 3.2016.pdf

brak

 4.

22.07.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie archiwizacji petycji wraz z załącznikami dot. "efektywnosci energetycznej

PDF4.2016..pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 4.2016.pdf brak
5. 30.09.2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przekazanie poniższego tekstu/petycji - do wszystkich podległych szkół podstawowych


PDF5.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 5.2016.pdf

brak

 

6. 06.10.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP - pod kątem zachowania standardów otwartych danych - scilicet - danych otwartych"

PDF6.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 6.2016.pdf brak
7. 02.11.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

utworzenie w oficjalnym serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niesypanie śmieci)

PDF7.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF7.2016.pdf brak
Wersja XML