Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Kierownictwo Urzędu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza:

PDFArtur Kotara.pdf

PDFDariusz Struski.pdf

PDFBarbara Chyża.pdf

PDFUrszula Smolińska.pdf

PDFAleksandra Lipka.pdf

PDFAnna Foryś.pdf

PDFAnna Jasińska.pdf

PDFAnna Łabudzińska.pdf

PDFEwa Bruchal.pdf

PDFJoanna Greniuch - Błaszko.pdf

PDFJoanna Mokrzan.pdf

PDFKrzysztof Naumowicz.pdf

PDFMarcin Kulesza.pdf

PDFMarek Nowak.pdf

PDFMarzena Demska.pdf

PDFUrszula Struska.pdf

PDFWioletta Kruk- Jaromin.pdf

 

Radni Rady Miejskiej

1. Zgodnie z art. 24h ust.5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz. 446) w terminie do 30 kwietnia 2016r.  (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015r.)

PDFWaldemar Włodek.pdf

PDFAdaszyński Mieczysław.pdf

PDFBarszcz Piotr.pdf
PDFGąsiorowski Zbigniew.pdf
PDFGórka Władysław.pdf
PDFKachel Stefan.pdf
PDFKieroński Jacek.pdf
PDFLaszuk Robert.pdf
PDFMichalska Grażyna.pdf
PDFPudło Roman.pdf
PDFRak Antoni.pdf
PDFŚlęzak Przemysław.pdf
PDFZacharewicz Anna.pdf
PDFZięba Dariusz.pdf
 

2.Zgodnie z art. 24h ust.4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz. 446) w terminie do dnia 19 maja 2016r. tj. 30 dni od złożenia ślubowania

 PDFGwizdak Ilona.pdf


Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Gimnazja:

PDFGawrys Zuzanna.pdf
PDFJadwiga Fornal.pdf
PDFStanisław Duda.pdf
 

Szkoły Podstawowe:

PDFBeata Hargot.pdf
PDFHanna Grubiak.pdf
PDFZdzisław Biernacki.pdf
 

BOF:

PDFTeresa Chłopek.pdf
 

Przedszkola:

PDFAnna Sawicka.pdf
PDFDorota Mościcka.pdf
PDFEwa Jarosz.pdf
PDFEwa Warchał.pdf
PDFJadwiga Ferska.pdf
 

Kultura:

PDFAnna Trusiewicz.pdf
PDFTadeusz Tadla.pdf

PDFdodatkowe oświadczenie T.Tadla.pdf

Opieka społeczna:

PDFKrystyna Warchał- Lenartowicz.pdf
 

Mienie komunalne:

PDFIreneusz Szporek.pdf
PDFPaweł Chojnacki.pdf
 

Wersja XML