Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2016

DOCRejestr zarządzeń 2016.doc.doc
PDFzarządzenie nr 1 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFzarządzenie nr 2 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFzarządzenie nr 3 - zm. Regulaminu pracy.pdf
PDFzarządzenie nr 4 - Regulamin wynagradzania.pdf
PDFzarządzenie nr 5 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFzarządzenie nr 6 - powołanie Komisji.pdf
PDFzarządzenie nr 7 - wyznaczenie pracowników do I pomocy, p.poż. i ewakuacji.pdf
PDFzarządzenie nr 8 - zm. Instrukcji bezpieczeństwa p.poż..pdf
PDFzarządzenie nr 9 - Regulamin wyboru przedstawicieli.pdf
PDFzarządzenie nr 10 - Instrukcja bezpieczeństwa obiektów.pdf
PDFZarządzenie Nr 11 - zasady przydzielania posiłków i napojów profilaktycznych.pdf
 

Wersja XML