Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Uchwała: PDFUchwała Nr XXV 245 2016 w spr przyjęcia na 2017r programu współpracy .pdf

PDFuchwała nr XXXIII.308.2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2016.doc

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc
DOCZarządzenie Nr 863-2016 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc
DOCZarządzenie Nr 862-2016 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017. I półrocze.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCZarządzenie Nr 864-2016- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017.doc


PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..pdf

DOCPowołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w II półroczu 2017 r. działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc

DOCProtokól z posiedzenia Komisji Konkursowej.doc

DOCOpinia Gminnej Rady Sportu.doc

DOCProtokół z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc

DOCZarządzenie nr 1055-2017 w sprawie wyboru oferty.doc

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im w Lewinie Brzeskim, złożona na realizację zadania pn. Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych.pdf

PDFzarzadzenie-nr 1033.2017-w-sprawie-wyboru-oferty.pdf

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im.pdf

DOCZarządzenie Nr 1181-2017 w sprawie wyboru oferty.doc

Wersja XML