Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady sesji

PDFProj. uchwały w sprawie proj współpracy z organizacjami pozarządowymi-OK.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie uchylenia poręczenia.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFwniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad- 14.11.2018r..pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
 

Wersja XML