Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego
  Data modyfikacji: 27-01-2020 15:25
 2. Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2020 roku
  Data modyfikacji: 27-01-2020 15:02
 3. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem
  Data modyfikacji: 27-01-2020 12:53
 4. ROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU
  Data modyfikacji: 27-01-2020 10:51
 5. budownictwo i inwestycje - przetargi 2020
  Data modyfikacji: 27-01-2020 10:21
 6. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj
  Data modyfikacji: 27-01-2020 10:10
 7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  Data modyfikacji: 24-01-2020 13:54
 8. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Data modyfikacji: 24-01-2020 12:20
 9. Budownictwo i inwestycje
  Data modyfikacji: 24-01-2020 10:41
 10. Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Data modyfikacji: 24-01-2020 09:13
Wersja XML