Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Radni Rady Miejskiej:

PDFWłodek Waldemar.pdf

PDFAdaszyński Mieczysław.PDF
PDFBarszcz Piotr.PDF
PDFGąsiorowski Zbigniew.PDF
PDFGórka Władysław.PDF
PDFGwizdak Ilona Maria.PDF
PDFKachel Stefan.PDF
PDFKieroński Jacek.PDF
PDFLaszuk Robert.PDF
PDFMichalska Grażyna Małgorzata.PDF
PDFPudło Roman Stefan.PDF
PDFRak Antoni.PDF
PDFŚlęzak Przemysław.PDF
PDFZacharewicz Anna.PDF
PDFZięba Dariusz.PDF
 

Kierownictwo Urzędu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza:

PDFKotara Artur Leopold.pdf

PDFBruchal Ewa Janina.pdf
PDFChyża Barbara Władysława.pdf
PDFDemska Marzena Bogusława.pdf

PDFForyś Anna.pdf
PDFGreniuch-Błaszko Joanna Marta.pdf
PDFJasińska Anna.pdf
PDFJuszczak-Derzypolska Elżbieta.pdf
PDFKruk-Jaromin Wioletta.pdf
PDFKulesza Marcin.pdf
PDFŁabudzińska Anna Katarzyna.pdf

PDFLipka Aleksandra Maria.pdf
PDFMarciniak Anna Małgorzata.pdf
PDFMokrzan Joanna Magdalena.pdf
PDFNowak Marek.pdf

PDFSmolińska Urszula.pdf
PDFStruska Urszula.pdf
PDFStruski Dariusz.pdf
PDFTelego Ireneusz Piotr.pdf

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Gimnazja:

PDFDuda Stanisław.pdf
PDFFornal Jadwiga Franciszka.pdf
PDFGwarys Zuzanna Maria.pdf
 

Szkoły Podstawowe:

PDFBiernacki Zdzisław Roman.pdf
PDFGrubiak Hanna Janina.pdf
PDFHagot Beata Teresa.pdf
PDFPawlus Renata.pdf
 

BOW:

PDFChłopek Teresa Urszula.pdf

Przedszkola:

PDFJarosz Ewa Henryka.pdf

PDFMościcka Dorota Maria.pdf
PDFSawicka Anna Maria.pdf
PDFSzczerbik Danuta Maria.pdf
PDFWarchał Ewa.pdf

Kultura:

PDFTadla Tadeusz Henryk.pdf
PDFTrusiewicz Anna.pdf
PDFPietruńko Renata.pdf

Opieka społeczna:

PDFBandrowska Urszula.pdf
PDFJaśkowiec Marek Tymoteusz.pdf
PDFWarchał-Lenartowicz Krystyna.pdf
 

Mienie komunalne:

PDFChojnacki Paweł Robert.pdf
PDFSzporek Ireneusz.pdf
 

 

Wersja XML