Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgromadzenia publiczne

Rejestr zgromadzeń publicznych

Data

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznego

22.06.2017 

14:00 - 17:00

Pominik znajdujący się w pobliżu miejscowości Mikolin

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia.

wg ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłaszać:

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 1

49 - 340 Lewin Brzeski

tel. 48 77 424 66 00

fax. 48 77 424 66 38

e-mail:

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9883951
w tym miesiącu: 49719
dzisiaj: 2358

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1