Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2017

DOCXREJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA – KIEROWNIKA URZĘDU ROK 2017.docx
PDFZarządzenie Nr 1 - ustalenie terminu wyboru przedstawiciela pracowników w UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 2 - ustalenie dodatkowych dni wolnych w 2017r. dla pracowników UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 3 - w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 4 - zmiana zarządzeń w Regulaminie pracy UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 5 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 5 - zarządzenie w sprawie wyznaczenie pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonania działań z zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.pdf
PDFZarządzenie Nr 7 - wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 8 - powołanie Komisji Likwidacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 9 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 10 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 11 - powołanie Komisji dla dokonania przeglądu dokumentów niejawnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 11 - ustalenie zasad przydzielania posiłków i napojów profilaktycznych.pdf
PDFZarządzenie Nr 12 - powołanie Komisji Likwidacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 12 - ustalenei dni wolnych w 2018r. dla pracowników UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 13 - w sprawie Regulaminu pracy w UM w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 14 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników UM w Lewninie Brzeskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 15 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej.pdf

Wersja XML