Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwalne materiały na sesję Rady Miejskiej

Sesja nr I

DOCProj.uchw. w spr. stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady.doc
DOCProj.uchw. w spr.wyboru przewodniczacych stałych Komisji Rady Miejskiej.doc
DOCproj. uchw. w spr. ustalenia liczby wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej.doc
DOCProj. uchw. w spr. stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Meijskiej.doc
DOCProj. uchw. w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.doc

Sesja nr II

PDFPorządek obrad sesji.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie zmian w budżecie.pdf
PDFProj. w spr. zmiany uchwały regulaminu korzystania z kąpieliska.pdf
PDFProj. w spr. uchylenia uchw.- dzwonnica w Golczowicach.pdf
PDFProj. uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej na Wydz. Komunikacji.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji WSiP.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji RiOŚ..pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji RG.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
 

Sesja nr III

PDFPorządek obrad III sesji.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 20.11.2018r. do 03 grudnia 2018r..pdf
PDFProj. uchwł. w sprawie naliczania stawek za odpady- FN.pdf
PDFProj. uchw. w sprwie dofinansowania wydz komunikacji OR.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2019r..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie ustanowienia programu osłonowego -Posiłek w szkole i w Domu- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w spr. ustalenia kryterium- posiłek w szkole- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie deklaracji za odpady.pdf
PDFProj. uchw. w spr. ponoszenia kosztów za bobyt w schronisku dla osób bezdomnych- MGOPS.pdf
PDFProj. uchw w sprawie przyj progr. przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFProj. uchw. plan pracy rady miejskiej na 2019r..pdf
PDFProj. uchw w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna.pdf
PDFProj. uchw w spr. stanowiska ochrony zabytków- OR.pdf
PDFProj. uchw w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za odpady.pdf
 

PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.pdf

Sesja IV

PDFPorządek sesji.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego - IV sesja.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFWPF- zmiany.pdf
PDFUzasadnienie- WPF.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruch..pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmiany w budżecie na 2019r..pdf

Sesja V

PDFPorządek sesji.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budżecie.pdf
 

Sesja VI

PDFPorządek obrad.pdf
PDFStanowisko- działka nr 1444.17.pdf
PDFStanowisko- działka nr 408.9 i 409.3.pdf
PDFProj. uchwały w spr. udzielenia bonifikaty.pdf
PDFProj uchw. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli- OK.pdf
 

Wersja XML