Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Sesji Rady Miejskiej

Sesja nr XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2020r.

PDFWyniki głosowania imiennego XXVIII sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSpraw. z dział. Burmistrza za okr. od dn. 16.11. 2020r. do dn. 08.12. 2020r..pdf

Sesja nr XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2020r.

PDFProtokół Nr XXVII z dnia 24 listopada 2020r..pdf

PDFWyniki głosowania imiennego XXVII sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 października 2020r. do dnia 13 listopada 2020r..pdf

PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski.pdf

Sesja nr XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2020r.

PDFProtokół Nr XXVI z dnia 27 października 2020r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XXVI sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 października 2020r. do dnia 13 listopada 2020r..pdf

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020.pdf

Sesja nr XXV/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2020r.

PDFProtokół Nr XXV z dnia 29 września 2020r.pdf

PDFWyniki głosowania imiennego XXV sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 01 czerwca 2020r. do dnia 14 września 2020r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r..pdf

Sesja nr XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2020r.

PDFProtokół Nr XXIV z dnia 6 sierpnia 2020r_.pdf

PDFWyniki głosowania imiennego XXIV sesja Rady Miejskiej.pdf

Sesja nr XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 15 czerwca 2020r.

PDFProtokół Nr XXIII z dnia 15 czerwca 2020r..pdf

PDFWyniki głosowania imiennego XXIII sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 29 kwietnia 2020r. do dnia 31 maja 2020r..pdf

PDFSprawozdanie z realizacji zadań służbowych Staży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.pdf

PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2019 z problematyką.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.pdf

Sesja nr XXII/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 08 maja 2020r.

PDFProtokół NR XXII z dnia 08 maja 2020r..pdf

PDFWyniki głosowania imiennego XXII sesja Rady Miejskiej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 28 kwietnia 2020r..pdf

PDFSprawozd z realizacji programu organizacji pozarząd i innych podmiotów za 2019 rok.pdf

PDFInform z dział organizacji pozarząd. za 2019 rok.pdf

Sesja nr XXI/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 kwietnia 2020r.

PDFProtokół NR XXI z dnia 09 kwietnia 2020r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XXI sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 04 grudnia 2019r. do dnia 30 marca 2020r..pdf

PDFInformacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf

PDFInfor o wydatkach w ramach GPPiRPA i Narkomai w 2019r..pdf

Sesja nr XX/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 marca 2020r.

PDFProtokół Nr XX z dnia 10 marca 2020r_.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XX sesja.pdf

Sesja nr XIX/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020r.

PDFProtokół Nr XIX z dnia 24 stycznia 2020r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XIX sesja.pdf

Sesja nr XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 stycznia 2020r.

PDFProtokół Nr XVIII z dnia 10 stycznia 2020r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XVIII sesja.pdf

Sesja nr XVII/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2019r.

PDFProtokół Nr XVII z dnia 17 grudnia 2019r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XVII sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.11. 2019r. do dnia 03.12.2019r_.pdf

Sesja nr XVI/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2019r.

PDFProtokół Nr XVI z dnia 26 listopada 2019r_.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XVI sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15.10. 2019r. do dnia 8.11.2019r..pdf

PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich listopad 2019.pdf

Sesja nr XV/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2019r.

PDFProtokół Nr XV z dnia 29 października 2019r_.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XV sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10 września 2019r. do dnia 14 października 2019r..pdf

PDFZbiorcza Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019.pdf

Sesja nr XIV/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019r.

PDFProtokół Nr XIV z dnia 24 września 2019r_.pdf

PDFwykaz głosowania imiennego- XIV sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 03 czerwca 2019r. do dnia 09 września 2019r..pdf

PDFopisówka za I pólrocze 2019.pdf

Sesja nr XIII/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019r.

PDFProtokół Nr XIII z dnia 6 września 2019r..pdf

PDFwykaz głosowania imiennego- XIII sesja.pdf

Sesja nr XII/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019r.

PDFProtokół Nr XII z dnia 27 sierpnia 2019r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego-XII sesja.pdf

Sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019r.

PDFProtokół Nr XI z dnia 18 czerwca 2019r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- XI sesja.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2019r. do dnia 31.05.2019r. -.pdf

PDFSprawozdanie z działalności instytucji kultury.pdf

Sesja nr X/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PDFProtokół Nr X z dnia 12 czerwca 2019r..pdf

PDFWyniki głosowania imiennego- X sesja.pdf

Sesja nr IX/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019r.

PDFProtokół Nr IX sesji z dnia 28 maja 2019r_.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15.04.2019r. do dnia 10.05.2019r_.pdf

PDFocena st.bez. za 2018 - Policja.pdf

PDFocena st. bez. za 2018 - Straż Miejska.pdf

PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2018 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2018 z problematyką.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- IX sesja.pdf

Sesja nr VIII/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019r.

PDFProtokół Nr VIII sesji z dnia 29 kwietnia 2019r_.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 11.03.2019r. do dnia 12. 04.2019r..pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2018.pdf

PDFInformacja z działalności organizacji pozarządowych.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- VIII sesja.pdf

Sesja nr VII/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019r.

PDFProtokół Nr VII z dnia 26 marca 2019r_.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 04.12.2018r. do dnia 08. 03 2019r..pdf

PDFInformacja o wydatkachw ramach GPPiRPA i Narkomani.pdf

PDFInformacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- VII sesja.pdf

Sesja nr VI/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019r.

PDFProtokół Nr VI z dnia 26 lutego 2019r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- VI sesja.pdf

Sesja nr V/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 05 lutego 2019r.

PDFProtokół Nr V z dnia 05 lutego 2019r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- V sesja.pdf

Sesja nr IV/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 stycznia 2019r.

PDFProtokół Nr IV z dnia 23 stycznia 2019r..docx.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego - IV sesja.pdf

Sesja nr III/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r.

PDFProtokół Nr III z dnia 20 grudnia 2018r..pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 20.11.2018r. do 03 grudnia 2018r..pdf

PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego - III sesja.pdf

Sesja nr II/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018r.

PDFProtokół Nr II z dnia 30 listopada 2018r..pdf

PDFwyniki głosowania imiennego - II sesja.pdf

Sesja nr I/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 listopada 2018r.
 
PDFProt. Nr I z sesji z dn. 19 listopada 2018r.pdf

PDFwyniki głosowania imiennego- I sesja.pdf

Wersja XML