Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

           

SKŁADY KOMISJI RADY:

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Rak                               Przewodniczący Komisji
 2. Paulina Kamińska                     Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jacek Kieroński
 4. Władysław Górka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Leszek Fornal                            Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Bacajewski                     Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Władysław Górka
 4. Ilona Gwizdak
 5. Anna Zacharewicz
 6. Piszczek Stanisław

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Robert  Laszuk                          Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Gąsiorowski                Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Roman Pudło
 4. Antoni Rak
 5. Piotr Czepułkowski
 6. Dariusz Zięba
 7. Paulina Kamińska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Ilona Gwizdak                           Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Czepułkowski                   Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Piszczek                  
 4. Przemysław Ślęzak
Wersja XML