Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady III sesji

PDFProj. uchwł. w sprawie naliczania stawek za odpady- FN.pdf
PDFProj. uchw. w sprwie dofinansowania wydz komunikacji OR.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2019r..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie ustanowienia programu osłonowego -Posiłek w szkole i w Domu- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w spr. ustalenia kryterium- posiłek w szkole- MGOPS.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie deklaracji za odpady.pdf
PDFProj. uchw. w spr. ponoszenia kosztów za bobyt w schronisku dla osób bezdomnych- MGOPS.pdf
PDFProj. uchw w sprawie przyj progr. przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFProj. uchw. plan pracy rady miejskiej na 2019r..pdf
PDFProj. uchw w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna.pdf
PDFProj. uchw w spr. stanowiska ochrony zabytków- OR.pdf
PDFProj. uchw w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za odpady.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 20.11.2018r. do 03 grudnia 2018r..pdf
PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.pdf
 

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9881505
w tym miesiącu: 47273
dzisiaj: 7244

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1