Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady II sesji

PDFProj. w spr. zmiany uchwały regulaminu korzystania z kąpieliska.pdf
PDFProj. uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej na Wydz. Komunikacji.pdf
PDFProj. w spr. uchylenia uchw.- dzwonnica w Golczowicach.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji WSiP.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji RG.pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji RiOŚ..pdf
PDFProj. uchwały w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lewin Brzeski.pdf
 

Wersja XML