Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady VII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 04.12.2018r. do dnia 08. 03 2019r..pdf
PDFproj.uchw. w spr. planów pracy komisji na 2019 rok.pdf
PDFproj. uchw.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych-OK.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie wyboru przedstawiciela do R S działającej przy B C M.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godz.- OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. przyjecia sprawozd. M-GOPS.pdf
PDFProj. uchw. w spr. bezpłatnego nauczania w przedszkolach.pdf
PDFProj uchw. w spr. progr. opieki nad zwierzętami.pdf
PDFInformacja o wydatkachw ramach GPPiRPA i Narkomani.pdf
PDFInformacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf
 

Wersja XML