Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady VIII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 11.03.2019r. do dnia 12. 04.2019r..pdf

PDFProj. uchwały w sprawie wykazu kąpielisk-OK.pdf

PDFProj. uchwały w sprawie przekazania śr finansowych dla komisariatu policji- Ok.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie zmian w WPF.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyboru sołtysa- Skorogoszcz.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyboru sołtysa- Chróścina.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie sezonu kąpielowego na 2019r.-OK.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFProj. uchw. w spr. sprawozdania z realizacji zadań z zakr wspierania rodziny -MGOPS.pdf

PDFProj. uchw. w spr. progr. gosp. mieszkaniowym zasobem gminy- GK.pdf

PDFProj. uchw. sprawozdanie - ocena zasobów pomocy społecznej- MGOPS.pdf

PDFInformacja z działalności organizacji pozarządowych.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2018.pdf

PDFzałącznik nr 1- WPF.pdf

PDFUzasadnienie do WPF.pdf


 

Wersja XML