• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia do 30 tys. euro

VII.

PDFOgłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż płyt drogowych.doc.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 21.08.2019r..pdf

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc

VI.

PDFprotokół postępowania.pdf

PDFprotokół otwarcia.pdf

PDFsprostowanie do zapytania (004).pdf

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

DOCwzór umowy.doc

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip

V.

PDFprotokół z postępowania różnorodność.pdf

PDFprotokół otwarcia.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf

DOCwzór umowy.doc

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip

IV.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy Budowie ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFprotokół otwarcia nadzór inwestorski ścieżki Popielów-Lewin Brzeski.pdf

PDFodpowiedź na zapytanie-25.06.2019.pdf

PDFodpowiedź na zapytanie-24.06.2019.pdf

PDFOgłoszenie na składanie ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFZapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

III.

PDFprotokół z postępowania.pdf

PDFprotokół otwarcia ofert.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFogłoszenie o pełnieniu nadzoru inwestorskiego PSZOK Lewin Brzeski.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

DOCwzór umowy.doc

II.

PDFogłoszenie-nadzór inwestorski-budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf,

PDFprotokół z postępowania nadzór budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

I.

PDFOgłoszenie-nadzór inwestorski-rozbudowa oświetlenia ulicznego.pdf

PDFprotokół z postępowania na nadzór inwestorski rozbudowa oświetlenia ulicznego LB.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9488707
w tym miesiącu: 81958
dzisiaj: 1477