Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2018

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych..pdf
DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc
DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc
 

II przetarg - Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim..pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert 18.10.2018.pdf

PDFodpowiedzi na zapytanie 16.10.2018.pdf

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na Budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim.docx

DOCSIWZ - lodowisko-II przetarg.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf


DOCopis-lodowisko.doc

PDFkontener socjalny.pdf
PDFmapa lokalizacyjna.pdf
PDFstoisko handlowe.pdf
 

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania BI.I.271.22.2018.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 04.10.2018r..pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 01.10.2018r..pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 28.09.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi.docx
DOCSIWZ - lodowisko.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
PDFkontener socjalny.pdf
PDFmapa lokalizacyjna.pdf
PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFstoisko handlowe.pdf

II Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.docx
DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
PDFŁosiów ul.Cmentarna PRZEDMIAR.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Łosiów.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFsst.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert z dn. 17.08.2018.pdf

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na REmonty dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx
DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

DOCopis robót-drogi Lewin i Łosiów.doc
XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx

PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf

JPEGchopina.jpeg
JPEGmiodowa.jpeg
JPEGstawowa łosiów.jpeg

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2018r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 03.08.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego..docx
DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000zł.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc

PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-Z.pdf
PDFWPF załącznik nr 1.pdf
PDFWPF załącznik nr 2.pdf
PDF201807231148.pdf
PDFbilans 2017r..pdf
PDFUchwała nr XLVIII.pdf
 

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 26.07.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Łosiowie.docx

DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
PDFŁosiów ul Cmentarna-07.2018.PRD.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFSST.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168086-N-2018 na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

PDFprzedmiar przebudowy drogi pomiedzy ul Mickiewicza a ul Moniuszki.pdf

DOCXOgłoszenie 585745 z dnia 09.07.2018rr. o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf

JPEGchopina.jpeg
JPEGmiodowa.jpeg
JPEGmoniuszki mickiewicza.jpeg
JPEGstawowa łosiów.jpeg

 

Przetargu nieograniczonego na Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lewin Brzeski i Kantorowicach.

PDFZawiadomienie o wyborze BI.I.271.15.2018.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.07.2018r..pdf

PDFzestaw zabawowy.1.pdf

PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf

DOCXOgłoszenie 584846 z dnia 06.07.2018r. na Budowę otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach.docx

DOCSIWZ - otwarte strefy aktywności.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

XLSprzedmiar OSA Kantorowice.xls
XLSprzedmiar-Lewin Brzeski.xls
DOCXUrządzenia na OSA.docx

PDFdrabinka.pdf
PDFbiegacz.pdf
PDFhuśtawka.pdf
PDFhuśtawka-bocianie gniazdo.pdf
PDFjeździec.pdf
PDFkaruzela.pdf
PDFopis techniczny-OSA Kantorowice.pdf
PDFopis techniczny-OSA L Brz1.pdf
PDForbitrek.pdf
PDFOSA-sytuacja FINAL.pdf
PDFporęcze.pdf
PDFrower.pdf
PDFtablica regulamin.pdf
PDFTablica-informacyjna.pdf
PDFzestaw sprawnościowy.pdf
PDFzestaw zabawowy.pdf
 

 

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCXOgłoszenie 583980 na Budowę zadaszenia cześci trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc


DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc


PDFprzedmiar robót.pdf

PDFzagospodarowanie.pdf

PDFOPIS trybuny olimpia.pdf

PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf
PDF1.pdf
PDF5.pdf
PDF6.pdf
PDF7.pdf
PDF8.pdf
PDF9.pdf
PDF10.pdf
PDF11.pdf
PDF12.pdf
PDF13.pdf
PDF14.pdf
PDFblachy.pdf
PDFprofile.pdf
PDFPRZEKROJ AA.pdf
PDFR1.pdf
PDFR2.pdf
PDFR3.pdf
PDFRZUTY.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFSF1.pdf
PDFSTEZENIA.pdf
PDFWIDOKI.pdf
 

 

III Przetarg : Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.10.2018.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert 15.05.2018.pdf


PDFodp na zapytanie 07.05.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie nr 551529 o przetargu nieograniczonym z dnia 27.04.2018.docx

DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx
 

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx
 

JPEGAKACJOWA.jpeg
PDFASNYKA.pdf
JPEGCicha 1z2.jpeg
JPEGCicha 2z2.jpeg
JPEGJESIENNA.jpeg
PDFKOLEJOWA.pdf
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf
PDFKRASICKIEGO.pdf
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf
PDFMARZANNY.pdf
PDFMATEJKI 1425.pdf
PDFMETRYKA.pdf
PDFMONIUSZKI.pdf
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf
PDFOCHRONNA.pdf
PDFPOCZTOWA.pdf
JPEGRADOSNA.jpeg
PDFROLNA.pdf
JPEGSZAFIROWA.jpeg
PDFWIOSENNA.pdf
PDFWIŚNIOWA 2.pdf
PDFWIŚNIOWA.pdf
JPEGZAMKOWA.jpeg
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg
DOCkarty techniczne - kostka.doc
JPEGkiosk interaktywny.jpeg
JPEGogrodzenie.jpeg
PDFopis techn+karty techn.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf
JPEGtablica interaktywna.jpeg
JPEGwiata rowerowa.jpeg
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc
 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.2.2018.pdf

PDFprotokół z dnia 20.02.2018r..pdf

PDFodp. na zapytanie_15.02.2018.pdf

DOCXOgłoszenie nr 513771 o przetargu nieograniczonym na Termomodernizację PSP w Łosiowie..docx

DOCSIWZ - PSP Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFaudyt-final-16012017.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-plyta-styr-utw.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-przekroje.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-rzut-dachu.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-schemat-ideowy-pv.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-uklad-plyt.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-zielona-sciana.pdf
PDFopis-robot-bud-termomodernizacja-psp-losiow.pdf
PDFplan-instalacji-odgromowej-losiow.pdf
PDFprzedmiar-br-elektryczna.pdf
PDFprzedmiar-br-ogolnobudowlana.pdf
 

TIFmapa.tif
TIFrzut-parteru.tif
TIFrzut-parteru-oswietlenie.tif
TIFrzut-pietra.tif
TIFrzut-pietra-oswietlenie.tif

Wersja XML