Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XI sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2019r. do dnia 31.05.2019r. -.pdf
PDFSprawozdanie z działalności instytucji kultury.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018.pdf
PDFBilanse finansowe za 2018r..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie udzielenia wutum zaufania.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFProj. uchwłay w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie wzoru wniosku o dodatek energetyczny- MGOPS.pdf
PDFproj. uchwały w sprawie zmian do statutów sołect.pdf
 

Wersja XML