Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy"


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert 30.07.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 29.07.2019r..pdf

PDFoświadczenie projektanta.pdf

PDFinformacja uzupełniająca OWKZ - oryginał.pdf

PDFInformacja uzupełniająca -OWKZ.pdf

DOCXOgłoszenie nr 572510 o przetargu nieograniczonym na Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno - rekreacyjno - sportowy.docx

DOCSIWZ - Willa Strzelniki.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

DOCXPrzedmiar robót elektrycznych.docx
DOCXPrzedmiar robót c.o..docx
PDFprzedmiar - branża ogólnobudowlana - poprawiony.pdf
 

PDFopis techniczny - ogólnobudowlana.pdf
PDFopis techniczny - br. elektryczna.pdf

PDFopinia WOKZ.pdf

PDFinformacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDFrzut piwnic - konstrukcja.pdf
PDFrzut piwnic - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piętra.jpeg
PDFrzut piętra 2 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut piętra - konstrukcja.pdf
PDFrzut piętra - inwentaryzacja.pdf
PDFrzut pietra 1 - br.elektryczna.pdf
PDFPrzekrój A.pdf
PDFelewacja tylna.pdf
PDFelewacja frontowa.pdf
PDFelewacja boczna 2.pdf
PDFelewacja boczna 1.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
PDFrzut przyziemia.pdf
JPEGrzut przyziemia.jpeg
PDFrzut przyziemia 2- br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia 1 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia - konstrukcja.pdf
PDFrzut przyziemia - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piwnic.jpeg

Wersja XML