Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.068.015,18zł zł na finansowanie zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.068.015,18zł zł na finansowanie zadań inwestycyjnych"


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.pdf

PDFprotokół otwarcia ofert Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.068.01518 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 10.06.2019r..pdf

PDFRb-27S - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-28S - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-N - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-NDS - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-Z - IV kw. 2018.pdf

DOCXUchwała z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.docx

PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 03.06.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych_.docx

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.068.015,18 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.docx

DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc

PDFRb-27S.pdf

PDFRb-28S.pdf

PDFRb-N.pdf

PDFRb-NDS.pdf

PDFRb-Z.pdf

DOCXUchwała w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - kwiecień 2019r..docx

PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFbilans za 2018r..pdf

Wersja XML