Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim"


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów w Lewinie Brzeskim_.pdf

PDFprotokół z otwarcia ofert Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów w Lewinie Brzeskim.docx

DOCXSIWZ - PSZOK.docx

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

XLSPSZOK_Lewin Brzeski-przedmiar zakresu projektu.xls

PDFPSZOK_LewinBrzeski_PFU.pdf

XLSXzestawienie kodów odpadów.xlsx

Wersja XML