Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin.pdf
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.05.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 20.05.2019r.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 17.05.2019r.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski w trybie zaprojektuj i wybuduj..docx

PDFSIWZ - budowa ścieżek pieszo - rowerowych - zaprojektuj i wybuduj.pdf

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

PDFPFU tekst.pdf

PDFPrzedmiar-szacunkowy.pdf

PDFPFU lok.pdf

PDFPFU rys.KD1.pdf

PDFPFU rys.KD2.pdf

PDFPFU rys.KD3.pdf

PDFPFU rys.KD4.pdf

PDFPFU rys.KD5.pdf

PDFPFU rys.ZT1.pdf

PDFPFU rys.ZT2.pdf

PDFPFU rys.ZT3.pdf

PDFPFU rys.ZT4.pdf

PDFPFU rys.ZT5.pdf

PDFPFU rys.ZT6.pdf

PDFPFU rys.ZT7.pdf

PDFPFU rys.ZT8.pdf

PDFPFU rys.ZT9.pdf

PDFPFU rys.ZT10.pdf

PDFPFU rys.ZT11.pdf

PDFPFU rys.ZT12.pdf

PDFPFU rys.ZT13.pdf

PDFPFU rys.ZT14.pdf

PDFPFU rys.ZT15.pdf

PDFPFU rys.ZT16.pdf

PDFPFU rys.ZT17.pdf

PDFPFU rys.ZT18.pdf

PDFPFU rys.ZT19.pdf

PDFPFU rys.ZT20.pdf

PDFPFU rys.ZT21.pdf

PDFPFU rys.ZT22.pdf

PDFPFU rys.ZT23.pdf

Wersja XML