Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy"


PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 08.03.2019.pdf

PDFOdpowiedzi na zaytania z dnia 26.02.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę budynku dla LZS w Skorogoszczy.docx

PDFSIWZ - LZS Skorogoszcz.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

PDFpozwolenie z OWKZ-12.2018.pdf

PDFopis techniczny-Skorogoszcz.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc

DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

br elektryczna

PDFE1W.pdf

PDFE2W.pdf

PDFE3W.pdf

PDFE4W.pdf

PDFinst elektryczna-rzut dachu.pdf

PDFinst elektryczna-rzut piętra.pdf

PDFinst elektryczna-rzut przyziemia.pdf

PDFtablica rozdzielcza-schemat ideowy.pdf

br ogólnobudowlana

PDFelewacje-kolor 650.pdf

PDFprojekt zagospodarowania działki.pdf

PDFprzekroje pionowe.pdf

PDFrzut dachu.pdf

PDFrzut fundamentów.pdf

PDFrzut piętra.pdf

PDFrzut przyziemia.pdf

br sanitarna

PDFins wod-kan rzut przyziemia.pdf

PDFinst wod-kan rzut pietra.pdf

PDFinsta co rzut przyziemia.pdf

PDFkarta kat-kocioł.pdf

PDFprzepływowy podgrzewacz wody.pdf

PDFrozwinięcie inst co.pdf

PDFschemat technologiczny co.pdf

PDFstudzienka rewizyjna.pdf

PDFzestaw wodomierzowy.pdf

br wentylacji

PDFwentylacja-rzut dachu.pdf

PDFwentylacja-rzut piętra.pdf

PDFwentylacja-rzut przyziemia.pdf

przedmiary

PDFprzedmiar inst elektrycznych.pdf

PDFprzedmiar inst sanitarnych.pdf

PDFprzedmiar ogólnobudowlany.pdf

Wersja XML