Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski - I przetarg

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym pisemnym na „Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski”


PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski-zadanie nr 2.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w części dotyczącej Zadania nr 1.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 17.01.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 09.01.2019r_.pdf

PDFprzedmiar ul.Jesienna oswietlenie.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 07.01.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx

PDFzgłoszenie robót.pdf

PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

PDFSIWZ-centrum przes + ośw uliczne.pdf

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf

PDF4. Przedmiar robót kostka betonowa.pdf

PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf

B.ELEKTRYCZNA

PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf

PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf

PDFprzedmiar oswietlenie oświetlenie ulic.pdf

B.SANITARNA

PDFStrona tytułowa ST.pdf

PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf

PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

PDFSpis specyfikacji.pdf

PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf

B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf

projekt budowlany

PDFSpis treści Lewin PB.pdf

PDFSpis treści DZIAŁ II - PB.pdf

PDF1. Oświadczenie.pdf

PDF0. Metryka_PB.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT PB.pdf

PDFA0_mapa.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

DZIAŁ II

PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf

PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf

PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf

PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf

PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf

PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf

PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf

PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf

PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf

PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf

PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf

PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf

PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf

PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf

PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf

PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf

PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf

PDFProtokół ZUD.pdf

PDFopis techniczny-oswietlenie ulic.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

UZGODNIENIA

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg

JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg

JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg

PDFUZGODNIENIE KONSERWATOR _ SIEC OśWIETLENIA.pdf

PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf

PDFSKMBT_C25318102408511.pdf

PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf

JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

PROJEKT PRZY PKP - DO ZGŁOSZENIA

PDFSpis treści Lewin ZGŁOSZENIE.pdf

PDFMetryka zgłoszenie.pdf

BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf

BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF1.pzt.pdf

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf

BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

projekt wykonawczy

PDF0. Oświadczenie.pdf

PDF0. Metryka.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf

PDFKT 5.pdf

PDFKT 4.pdf

PDFKT 4.1.pdf

PDFKT 3.pdf

PDFKT 3.1.pdf

PDFKT 2.pdf

PDFKT 1.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_ELEWACJE.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_pzt.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf

PDFA0_mapa.pdf

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF2.Plan orientacyjny.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

DZIAŁ II

PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf

PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf

PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf

PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf

PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf

PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf

PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf

PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf

PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf

PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf

PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf

PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf

PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf

PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf

PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf

PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf

PDFrys. E13 ul. Kolejowa.pdf

PDFProtokół ZUD.pdf

PDFMDCP ul. Kolejowa.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf

JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg

PDF2.Opis techniczny.pdf

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg

JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg

JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg

PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf

PDFSKMBT_C25318102408511.pdf

PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf

PDFRys. nr S-4.pdf

PDFRys. nr S-3.pdf

PDFRys. nr S-2.pdf

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf

PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK2_wiata 2.pdf

PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf

PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf

PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf

PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf

PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf

PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf

PDFK4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf

PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf

Wersja XML