Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" w trybie: "zaprojektuj i wybuduj" - II przetarg

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 09.08.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 30.07.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski - II postępowanie.docx

DOCXSIWZ - budowa ścieżek pieszo - rowerowych - zaprojektuj i wybuduj (004).docx

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

PDFPFU tekst.pdf

PDFPrzedmiar-szacunkowy.pdf

PDFPFU lok.pdf

PDFPFU rys.KD1.pdf

PDFPFU rys.KD2.pdf

PDFPFU rys.KD3.pdf

PDFPFU rys.KD4.pdf

PDFPFU rys.KD5.pdf

PDFPFU rys.ZT1.pdf

PDFPFU rys.ZT2.pdf

PDFPFU rys.ZT3.pdf

PDFPFU rys.ZT4.pdf

PDFPFU rys.ZT5.pdf

PDFPFU rys.ZT6.pdf

PDFPFU rys.ZT7.pdf

PDFPFU rys.ZT8.pdf

PDFPFU rys.ZT9.pdf

PDFPFU rys.ZT10.pdf

PDFPFU rys.ZT11.pdf

PDFPFU rys.ZT12.pdf

PDFPFU rys.ZT13.pdf

PDFPFU rys.ZT14.pdf

PDFPFU rys.ZT15.pdf

PDFPFU rys.ZT16.pdf

PDFPFU rys.ZT17.pdf

PDFPFU rys.ZT18.pdf

PDFPFU rys.ZT19.pdf

PDFPFU rys.ZT20.pdf

PDFPFU rys.ZT21.pdf

PDFPFU rys.ZT22.pdf

PDFPFU rys.ZT23.pdf

Wersja XML