Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur Urzędnika Wyborczego

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, Urzędnik Wyborczy w Gminie Lewin Brzeski będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w dniach:

29 sierpnia 2019 r., godz. 11:00 – 15:00

30 sierpnia 2019 r., godz. 10:00 – 14:00

5 września 2019 r., godz. 11:00 – 15:00

6 września 2019 r., godz. 10:00 – 14:00

12 września 2019 r., godz. 11:00 – 15:00

13 września 2019 r., godz. 10:00 – 14:00

Ponadto informujemy, że zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 13 września 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, tj. do godziny 14:00.

Wersja XML