Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XIV sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 03 czerwca 2019r. do dnia 09 września 2019r..pdf

PDFopisówka za I pólrocze 2019.pdf

PDFStanowisko Subregion Brzeski.pdf

PDFProj. uchwały w sprawie przyjęcia raportu- GK.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie zmian w statucie.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie wyboru sołtysa- Buszyce.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie wyboru sołtysa- Łosiów.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie uchw. regulaminu nnadawania i pozbawiania tyt. Honorowy Obywatel.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie reg. zasad i używania symboli.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie stanowiska dot. sporządzania dokumentacji - budowa obwodnicy Brzegu.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie inicjatyw obywatelskich.pdf
 

Wersja XML