Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy - II przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno - rekreacyjno - sportowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 28.10.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 23.10.2019.pdf
 

DOCXOgłoszenie nr 609200 o II przetargu nieograniczonym na Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno - rekreacyjno - sportowy.docx

DOCSIWZ - Willa Strzelniki.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFrzut piętra 2 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut piętra - konstrukcja.pdf
PDFrzut piętra - inwentaryzacja.pdf
DOCXrozwinięcie do pozycji nr 29 przedmiaru-br instalacyjna c.o..docx
PDFrzut pietra 1 - br.elektryczna.pdf
PDFPrzekrój A.pdf
DOCXrozwinięcie do pozycji nr 28 przedmiaru-br elektryczna.docx
DOCXPrzedmiar robót elektrycznych.docx
PDFoświadczenie projektanta.pdf
DOCXPrzedmiar robót c.o..docx
PDFopis techniczny - ogólnobudowlana.pdf
PDFopis techniczny - br. elektryczna.pdf
PDFopinia WOKZ.pdf
PDFInformacja uzupełniająca -OWKZ.pdf
PDFinformacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf
PDFelewacja tylna.pdf
PDFelewacja boczna 2.pdf
PDFelewacja frontowa.pdf
PDFelewacja boczna 1.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
PDFStrzelniki Willa XIX-PRZEDMIAR.pdf
PDFrzut przyziemia.pdf
JPEGrzut przyziemia.jpeg
PDFrzut przyziemia 1 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia 2- br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia - konstrukcja.pdf
PDFrzut przyziemia - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piwnic.jpeg
PDFrzut piwnic - konstrukcja.pdf
PDFrzut piwnic - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piętra.jpeg
 

 

 

Wersja XML