Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

PDFUchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarządowymi na 2020r..pdf

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2019.doc

PDFUchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy z org. pozarz..pdf
 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc
DOCZarządzenie Nr 440-2019 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc
DOCZarządzenie Nr 441-2019 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. I półrocze.doc

DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS (Automatycznie zapisany).doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 439-2019 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. II półrocze.doc

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.PDF

DOCZarządzenie nr 706-2020 w sprawie wyboru oferty.doc
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Wersja XML