Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XVII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.11. 2019r. do dnia 03.12.2019r_.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w Strzelnikach.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w Sarnach Małych.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w Ptakowicach.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w Jasionie.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie rocznego planu kontroli.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020.pdf

PDFproj. uchw. w spr. uchwalenia G P P N na 2020 rok.pdf

PDFproj. uchw. plan pracy rady na 2020.pdf

PDFProj. uchw. ceny paliwa.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu- wydział komunikacji.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu- ochrony zabytków.pdf

PDFproj. uchw. sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf

PDFProjekt budżetu na 2020.pdf

PDFProjekt WPF na 2020 rok.pdf

PDFObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf

PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf
 

Wersja XML