Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.20.2020.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 30.01.2020r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 24.01.2020r_.pdf

PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf

DOCXOgłoszenie III przetarg nieograniczony na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.docx
PDFSIWZ - budowa ścieżek pieszo - rowerowych - zaprojektuj i wybuduj.pdf
PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego-FINAL.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia -FINAL.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu-FINAL.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej-FINAL.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych-FINAL.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

PDFPFU lok.pdf
PDFPFU rys.KD1.pdf
PDFPFU rys.KD2.pdf
PDFPFU rys.KD3.pdf
PDFPFU rys.KD4.pdf
PDFPFU rys.KD5.pdf
PDFPFU rys.ZT1.pdf

PDFPFU rys.ZT2.pdf

PDFPFU rys.ZT3.pdf
PDFPFU rys.ZT4.pdf
PDFPFU rys.ZT5.pdf
PDFPFU rys.ZT6.pdf
PDFPFU rys.ZT7.pdf
PDFPFU rys.ZT8.pdf
PDFPFU rys.ZT9.pdf
PDFPFU rys.ZT10.pdf
PDFPFU rys.ZT11.pdf
PDFPFU rys.ZT12.pdf
PDFPFU rys.ZT13.pdf
PDFPFU rys.ZT14.pdf
PDFPFU rys.ZT15.pdf
PDFPFU rys.ZT16.pdf
PDFPFU rys.ZT17.pdf
PDFPFU rys.ZT18.pdf
PDFPFU rys.ZT19.pdf
PDFPFU rys.ZT20.pdf
PDFPFU rys.ZT21.pdf
PDFPFU rys.ZT22.pdf
PDFPFU rys.ZT23.pdf
PDFPFU tekst.pdf
PDFPrzedmiar-szacunkowy.pdf


Wersja XML