Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XX sesji

PDFProj. uchwały w sprawie uchylenia uchw. VI.49.2015.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji na przyłączakanalizacyjne.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie przyznawania stypendium.pdf
PDFProj. uchw w sprawie zmian w budżecie.pdf
 

Wersja XML