Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXI sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 04 grudnia 2019r. do dnia 30 marca 2020r..pdf
PDFInfor o wydatkach w ramach GPPiRPA i Narkomai w 2019r..pdf
PDFInformacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf
PDFProj. uch. w spr. przyjecia spraw z realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2019.pdf
PDFProj. uch. w spr. przyjecia spraw. z działaności M_GOPS w Lewinie Brzeskim za rok 2019.pdf
PDFProj. uchw. GPPiRPA na 2020r..pdf
PDFProj. uchw. w spr planów pracy komisji na 2020 rok.pdf
PDFProj. uchw. w spr. dotacji dla OSP w Skorogoszczy.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie pomnika przyrody - GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi- GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski- GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie ul. Piasta Kołodzieja-RN.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie wyboru sołtysa- Golczowice.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmiany mpzp- BI.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.130.2020- GK.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych- GK.pdf

PDFProj uchw o zmianie uchw w spr uchwalenia budżetu.pdf
PDFProj. uchwały w spr zmiany wpf.pdf
PDFzałącznik nr 1 wpf.pdf

PDFzałącznik nr 2 wpf.pdf

PDFObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf

Wersja XML