Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

BOW Lewin Brzeski

PDFZZF BOW.pdf
PDFRZiS BOW.pdf
PDFInformacja dodatkowa BOW.pdf
PDFBilans BOW Lewin Brzeski2019 r.pdf

PP Łosiów

PDFZZF PP1 Łosiów.pdf
PDFRZiS PP1 Łosiów.pdf
PDFInformacja dodatkowa PP1Łosiów.pdf
PDFBilans PP1Łosiów 2019 r.pdf

PP Przecza

PDFRZiS PP Przecza.pdf
PDFZZF PP Przecza.pdf
PDFInformacja dodatkowa PP Przecza.pdf
PDFBilans PP Przecza 2019 r.pdf

PP Skorogoszcz

PDFZZF PP Skorogoszcz.pdf
PDFRZi S PP Skorogoszcz.pdf
PDFInformacja dodatkowa PP Skorogoszcz.pdf
PDFBilans PP Skorogoszcz 2019 r.pdf

PP1 Lewin Brzeski

PDFZZF PP1Lewin Brzeski.pdf
PDFRZ i S PP1 Lewin Brzeski.pdf
PDFInformacja dodatkowa PP1LB.pdf
PDFBilans PP1 Lewin Brzeski 2019 r.pdf

PP2 Lewin Brzeski

PDFZZF PP2 Lewin Brzeski.pdf
PDFRZiS PP2 Lewin Brzeski.pdf
PDFBilans PP 2 Lewin Brzeski 2019 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa PP2LB.pdf

PSP Łosiów

PDFZZF PSP Łosiów.pdf
PDFRZiS PSP Łosiów.pdf
PDFInformacja dodatkowa PSPŁ.pdf
PDFBilans PSPŁosiów 2019 r.pdf

PSP Skorogoszcz

PDFZZF PSP Skorogoszcz.pdf
PDFRZiS PSP Skorogoszcz.pdf
PDFInformacja dodatkowa PSPSk.pdf
PDFBilans PSP Skorogoszcz 2019 r.pdf

PSP Lewin Brzeski

PDFZZF PSP Lewin Brzeski.pdf
PDFRZiS PSP Lewin Brzeski.pdf
PDFInformacja dodatkowa PSP LB.pdf
PDFBilans PSP Lewin Brzeski 2019.pdf

Świetlica Terapeutyczna

PDFRZiS Świetlica Terapeutyczna.pdf
PDFZZF Świetlica Terapeutyczna.pdf
PDFInformacja dodatkowa ŚT.pdf
PDFBilans Świetlica Terapeutyczna 2019 r.pdf

Wersja XML