Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020/12 lipca 2020 (II tura)

Akty prawne

Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów

PDFpostanowienie Marszałka Sejmu RP.pdf

Uchwały, informacje Państwowej Komisji Wyborczej 

DOCXinformacje PKW.docx

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

DOCXobwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP.docx

PDFObwieszczenie PKW kandydaci II tura.pdf

Informacje

Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

Komisarza Wyborczego w Opolu II

1.Informacja o czynnym i biernym prawie do głosowania

PDFinformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym.pdf

2.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju

PDFinformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w kraju.pdf

3.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

PDFinformacja o warunkach udziału obywateli w głosowaniu za granicą i na statkach.pdf

4.Informacja o dodatkowym zgłoszeniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń do OKW.pdf

5.Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i dyżurach OKW

PDFinformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i dyżurach.pdf

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 

1.Informacja o uprawnieniach przysługujących  wyborcom niepełnosprawnym

PDFinformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

2.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

RTFwniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.rtf

Informacje o głosowaniu korespondencyjnym

1.Informacja o możliwości skorzystania z głosowania korespondencyjnego

PDFinformacja o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania.pdf

2.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

DOCXzgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx

3.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - II tura

DOCXzgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnego II TURA.docx

Spis wyborców

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DOCwniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc

DOCpisemna deklaracja (edytowalna).doc

2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

Zarządzenia, obwieszczenia Burmistrza

 

Obwody głosowania i siedziby komisji w gminie

DOCXobwieszczenie_o_obwodzie_160104 z dn. 10.06.2020.docx
 

Dyżur urzędnika wyborczego

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

DOCXinformacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego.docx

Obwodowe komisje wyborcze

 1.Zgłoszenie indywidualnego wyborcy do OKW

DOCzgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej.doc

2.Dodatkowe zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń do OKW.pdf

3.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II ws. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lewin Brzeski

PDFpostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

  Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020r. Ewentualna druga tura głosowania odbędzie się 12 lipca 2020r.

Wersja XML