Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXIII sesji

PDFOcena stanu bezpieczeństwa 2019rok.pdf
PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2019 z problematyką.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.pdf
PDFProj. uchw w spr zm współpracy z org. pozarządowymi.pdf
PDFProj. uchw. w spr. określ sezonu kąpielowego.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie ustalenia cen paliwa 2.pdf
PDFProj. uchw. w spr. przekazania środków finansowych dla policji- OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. projektu bezpieczna przystan- MGOPS.pdf
PDFProj. uchw. w spr. udzielenia dotacji dla OSP w Łosiowie- USC.pdf
PDFProj. uchw. w spr. konca kadencji sołtysa w Oldrzyszowicach.pdf

Wersja XML